نا امید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز نا امید


نا امید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز نا امید

دیدگاهتان را در مورد این نوشته بنویسید


  1. دیدگاه علی قربانی
    ۰۳:۳۷ مورخه ۱۳ خرداد ۹۷

    خیلی عالیه سخن از کیه؟

  2. دیدگاه زهرا
    ۰۳:۳۹ مورخه ۱۳ خرداد ۹۷

    خیلی زیباست