بازگشت

پادکست ها

1 پست
برای شروع کار از قالب اختصاصی استفاده کنیم یا قالب آماده؟

در اولین فایل صوتی از آرتا وردپرس بررسی میکنیم که کدام یک از گزینه ها یعنی قالب اختصاصی و قالب...

ساخت حساب کاربری